Özlenen Rehber Dergisi

104.Sayı

Nikâhın Sünnetleri

Nikâhın Ehemmiyeti
Nikâh hakkında Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in birçok hadîs-i şerîfi vardır. Nitekim Efendimiz (a.s); ’Evlenmek sünnetimdendir. Her kim sünnetimle amel etmezse benden değildir. (İbn-i Mâce, Nikâh, 1) buyurmuştur.
Bir başka hadîs-i şerîflerinde ise evlenen kimsenin dîninin yarısını tamamlamış olacağını ifâde buyurmuştur. (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, Bâb:37, c.4, s.382, h.no:5486)
Evlenecek olan kimse, darlıktan ve fakirlikten korkmamalıdır. Bu konuda Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ’Her kim fakirlik korkusuyla evlenmeyi terk ederse bizden değildir.’ (Hindî, Kenzu’l-Ummâl, Nikâh, c.16, s.279, h.no:44460’de Deylemî’den rivayetle)

Evlenilecek Kimsede Aranan Vasıflar
Evlenmek için seçilecek kadın, dindar olmalıdır. Zira Efendimiz (a.s); ’Kadın dört (hâl ve sıfatı) için nikâhlanır: Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı seç. (Aksi halde) iki elin fakirleşir, (fakir düşersin).’ (Buhârî, Nikâh, 15) buyurmuştur.
Bu nedenle evlenilecek kişide yüz güzelliğinden ziyade, takva ve ahlâk güzelliği aranmalıdır.
Evlenecek kızlar ve kız evlendirecek babalar da damadı takva cihetinden seçmeli, parasına, malına-mülküne, makam ve mevkiine bakmamalıdır. Zira nasıl ki, erkek, Efendimiz (s.a.v)’in emri gereğince dini güzel olanı seçecekse, kadın da din güzelliğine bakmalıdır.
Evlenecek kadının bakire olmasına da özen gösterilmelidir. Bu hususta Efendimiz (a.s); ’Bakirelerle (evlenmeye) bakın. Zira muhakkak ki onlar; ağızları daha tatlı (sözlü), rahimleri daha atıcı (hareketli, yani çok çocuk verici) olup aza daha razıdırlar.’ (İbn-i Mâce, Nikâh, 7) buyurmuştur.
Evlenecek kimse kadının dört hususta kendisinden aşağı olmasına dikkat etmelidir:
a)Yaşta,
b)Malda,
c)Boyda,
d)Soyda.
Keza evlenilecek kadın, dört hususta erkekten üstün olmalıdır:
a)Güzellikte,
b)Edepte,
c)Huyda,
d) Şüphelilerden kendini korumada.

Hiç kimse genç kızını ihtiyar biri ile zorla evlendirmemelidir. Zira bu tür tavırların sonunda fitne korkusu vardır.
Erkeğin zinadan uzak durmasıyla birlikte zânî bir kadınla da evlenilmemelidir. Bu hususta Kur’ân-ı Hakîm’de şöyle buyrulmaktadır:
’Zinâ eden erkek, zinâ eden veyâ müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenmez; zinâ eden kadınla da ancak zinâ eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.’ (en-Nûr, 24/3)

Nikâhtan Önce Görüşme
Sünnet olan odur ki, nikâhına talip olunan bir kadın görülmelidir. Zira nikâhtan evvel alınacak kadının görülmesi ülfete sebeptir. Hatta özellikle günümüzde, muhakkak evlenecek kız ve erkek görüştürülmeli ve tanıştırılmalıdır.
Kız istemeye gidilirken, tatlı bir şeyler hediye götürmelidir. Hoş bir lisanla ve sünnete uygun bir şekilde (hamd ü senadan ve salât ü selâmdan sonra) kız istenmelidir. İmkân nispetinde takvaca üstün olan bir kimse bu hayırlı iş için götürülmelidir.

Denklik
Evlilikte denkliğe de çok dikkat edilmelidir. Bu denklik, dinde, soyda ve malda olmalıdır.
Bir kıza dengi olan bir talip çıktığı zaman, kendisine sorulmalıdır; eğer kabul edecek olursa vakit kaybetmeden evlendirilmelidir. Ancak her hâlükârda evlenecek olan kıza, bu evliliği isteyip istemediği sorulmalıdır. Bakire olan kızın susması olumlu cevap, dul kadının susması ise olumsuz cevaptır.

Evlilikte Acele

Erkek ve kız çocuklar bulûğ çağına erdikten sonra fazla vakit geçirilmeden mümkünse evlendirilmeli, fitneye ve harama düşmeleri önlenmelidir.

Nikâh İlanı

Nikâhı ilan etmek de ehemmiyetli bir sünnettir. Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz (s.a.v) bir hadîs-i şerîflerinde; ’Bu evlenme (işini) ilan edi(p halka duyuru)n, onu mescitlerde kıyın ve bunun için defler çalın.’ (Tirmizî, Nikâh, 6) buyurmuştur.

Nikâhın Şartları

Nikâhta bulunacak kimselerin sayısı da hadîs-i şerîfle tespit edilmiştir. Bu manada Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ’(Şu) dört (kişinin) bulunmadığı her evlilik zinadır: Evliliğe talip olan (erkek), veli, iki (adil) şahit.’ (Serahsî, Mebsût, c.5, s.11; Nevevî, Kitâbu’l-Mecmû’ Şerhu’l-Muhezzeb, c.17, s.269)

Nikâh Esnasında

Nikâh kıyılırken, nikâhı kıyacak kimse de muttaki biri olmalıdır. Besmele, hamd ü senâ ve salât ü selâmdan sonra nikâh kıyılmalı ve muhakkak Kur’ân-ı Kerîm okunmalıdır.

Mihir
Nikâhta mümkün mertebe kız tarafı mihri aşağı tutmalıdır. Erkek tarafı da mihri bir an önce vermelidir.

Düğün

Düğünde velime (düğün yemeği) vermek de sünnettir. Düğüne tüm eş-dost, yakın akraba çağrılmalıdır. Fakirlerin dahi bu velimeden yemesi sağlanmalıdır.
Yapılan düğünler de sünnete uygun bir şekilde yapılmalıdır. Düğünlerde haremlik ve selâmlığa muhakkak dikkat edilmelidir. Normal zamanlarda zikirde def çalınmayacağı hâlde düğün esnasında ilan için def çalmanın sünnet olduğu unutulmamalıdır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.