Özlenen Rehber Dergisi

124.Sayı

Hasta Ziyareti Adabı-ıı

HASTANIN DAVRANIŞ TARZI
Hastanın feryat ve şikâyet etmeden, hafif hafif inlemesi sünnettir. Hastanın ’Çok ağrıyor’, ’Sancım büyüktür’ (Bkz., Buhârî, Merdâ, 16) demesi caizdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v); ’Ah başım!’ demiştir. (Bkz., Buhârî, Merdâ, 16) Ancak Fakat feryat etmemeli ve kızmamalıdır.
HASTANIN DUASI

Hastadan dua istemek de sünnettir.
Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Nebi (s.a.v.) bana: ’Bir hastanın yanına girdiğin zaman sana dua etmesini kendi¬sinden iste. Zira onun duası, meleklerin duası gibi (kabule şayan)dır.’ (İbn-i Mâce, Cenâiz, 1)
HASTAYA DUA ETMEK

Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edildiğine göre; Nebi (s.a.v.), ailesinden birini (hastalandığı zaman) Allah’a sığındırır, sağ eliyle onu mesheder ve: ’Allâhumme Rabbe’n-nâs. Ezhibi’l-be’s. İşfihî ve ente’ş-şâfî, lâ şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ yuğâdiru segamen/Allah’ım! Ey insanların Rabbi! (Hastalığın) şiddeti(ni) gider, ona şifa ver! Şifa veren sensin! Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa (ver) ki, hiçbir hastalık bırakmasın.’ buyururdu. (Buhârî, Tıb, 38)
Osman b. Ebi’l-Âs es-Sekafî (r.a.)’den rivayet edildiğine göre; kendisi müslüman olduğundan beri vücudunda hissettiği bir ağrıdan Rasûlullah (s.a.v.)’e şikâyette bulundu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) ona: ’Elini, vücudunun ağrıyan (yerin)e koy ve üç defa ’Bismillâh’ de. Yedi defa da: ’E’ûzu billâhi ve gudratihî min şerri mâ ecidu ve uhâziru/Hissettiğim ve sakındığım (ağrın)ın şerrinden Allah’a ve kudretine sığınırım’ de’ buyurdu. (Müslim, Selâm, 24)
İbn-i Abbâs (r.anhümâ)’nı Nebi (s.a.v.)’den rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuştur: ’Her kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de, onun yanında yedi defa: ’Es’elu’l-lâhe’l-azîm, Rabbe’l-arşi’l-azîm, en yeşfiyeke/Yüce arşın rabbi olan Yüce Allah’tan sana şifa vermesini dilerim!’ derse, Allah o (hastay)ı bu hastalıktan mutlaka kurtarır.’ (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 12)
İbn-i Abbâs (r.anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre; (bir defasında) Nebi (s.a.v.), -hasta ziyaretinde bulunmak üzere- bir bedevinin yanına girdi. (Ravi devamla) dedi ki: Nebi (s.a.v.), ziyaret etmek üzere bir hastanın yanına girdiğinde: ’Sıkıntı yok! İnşallah (günahlarını) temizleyicidir!’ buyururdu. O (bedevi)ye de: ’Sıkıntı yok! İnşallah (günahlarını) temizleyicidir!’ buyurdu… (Buhârî, Menâkıb, 25)

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.