Özlenen Rehber Dergisi

153.Sayı

Fıkıh Köşesi - 153.sayı

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 153. Sayı
1- Efendisinin, cariyesine cinsî yakınlıkta bulunurken çocuk olmaması için ondan izinsiz menisini dışarı akıtabileceği… Erkeğin karısından izinsiz menisini dışarı akıtamayacağı… Tenasül aleti kesilmiş kimse ile veya cinsî yakınlıkta bulunamayan erkek ile evlenen bir kadın muhayyer olup, isterse bu adamla evlilik hayatını devam ettireceği, isterse şer’î mahkemeye başvurarak ondan ayrılabileceği…
Efendisi cariyesine cinsî yakınlıkta bulunurken ondan izinsiz (çocuk olmaması için) menisini dışarı akıtabilir. Ama karısından izinsiz menisini dışarı akıtamaz. Zira cariyenin cinsî yakınlık hakkı yoktur, ama hür olan kadının cinsî yakınlık hakkı vardır. Erkek karısından izinsiz menisini dışarı akıtamaz, çünkü kadın da neslinin devam etmesini istemektedir, bunun için tenasül aleti kesilmiş kimse ile veya cinsî yakınlıkta bulunamayan erkek ile evlenen bir kadın muhayyer olup, isterse bu adamla evlilik hayatını devam ettirir, isterse şer’î mahkemeye başvurarak ondan ayrılır.

2- Ergenlik çağında bulunan bir cariyeyi satmak için bir peştamalla satın alacak kimseye gösterilmesinin caiz olmadığı…
Erginlik çağında bulunan bir cariyeyi satmak için bir peştamalla satın alacak kimseye gösterilmesi caiz değildir. Çünkü cariyenin sırtı, (göğsü) ile karnı avrettir. Dolayısıyla bu yerlerin açılması caiz değildir, haramdır.

3- Bir kimse satın aldığı veya kendisine hibe edilen veya miras kalan bir cariyeye ne zaman cinsî yakınlıkta bulunabileceği veya bu cariyeyi ne zaman öpüp kucaklamasının helal olduğu… Bir cariyeye bir âdet görmeden yaklaşmak için çare aramanın hükmü… Bir cariyeye bir âdet görmeden yaklaşmanın çarelerinin neler olduğu… Kardeş olan iki cariyeye cinsî münasebette bulunmanın haram olduğu…
a) Bir kimse satın alma yoluyla veya kendisine hibe edilme yoluyla yahut kendisine miras kalması yoluyla bir cariyeye malik olursa;
1- Eğer cariye âdet gören bir cariye ise bir âdet geçmeden
2- Eğer cariye küçük olduğundan dolayı âdet görmüyorsa bir ay geçmeden
3- Eğer cariye âdetten kesilmiş ise bir ay geçmeden
4- Eğer cariye yaşlılıktan dolayı değil de herhangi bir sebepten dolayı âdetten kesilmiş ise üç ay geçmeden, İmam Muhammed (rh.a.)’e göre dört ay on gün, ondan diğer bir rivayete göre ise iki ay beş gün geçmeden
5- Eğer cariye hamile ise doğum yapıp lohusalık müddeti bitinceye kadar, bu erkeğin bu suretlerden birisiyle malik olduğu cariyesine cinsî yakınlıkta bulunması haram olur, keza bu cariyeyi öpmesi, sıkması ve kucaklaması da haram olur. Zira Rasûlullah (s.a.v.); ’Dikkat edin! Gebe olanlara doğum yapıncaya kadar, gebe olmayanlara bir âdet/hayız görünceye kadar cinsî yakınlıkta bulunulmaz’ buyurmuştur.
b) Ebû Yusuf (rh.a.)’e göre bir cariyeye bir âdet görmeden yaklaşmak için çare aramak mekruh değildir. İmam Muhammed (rh.a.)’e göre mekruhtur, zira şer’î hükümlerden kaçmak müminlerin ahlakı değildir.
c) Bir cariye satın alan kimse, cariyeyi satan kimsenin ona cinsî yakınlıkta bulunmadığını bilirse, cariye bir âdet görmeden ona cinsî yakınlıkta bulunmak için Ebû Yusuf (rh.a.)’in kavliyle amel edilerek çare aranması mekruh değildir. Eğer satan kişinin cariyeye cinsî yakınlıkta bulunma ihtimali olursa, İmam Muhammed (rh.a.)’in kavliyle amel edip cariye bir âdet görmeden ona cinsî yakınlıkta bulunmak için çare aramak mekruhtur.
d) Bir cariyenin âdet görmesini beklemeden ona cinsî yakınlıkta bulunmanın çaresi;
1- Bir cariyenin âdet görmesini beklemeden ona cinsî yakınlıkta bulunmanın çaresi; satın alacak kimsenin nikâhı altında hür kadın bulunmazsa satın almadan önce cariye ile evlenir. Sonra satın alır. Karısı olan cariyeyi satın alınca nikâh bozulur ve âdet görmeden ona cinsî yakınlıkta bulunması helal olur.
2- Tatarhâniyye’de Zahîre’den şöyle nakledilmiştir: ’Bir cariyenin âdet görmesini beklemeden ona cinsî yakınlıkta bulunmanın çaresi; satın aldığı cariyeyi kitâbete keser (mükatep köle yapar). Sonra cariyenin rızasıyla kitâbeti bozar. Bu takdirde cariye âdet görmeden ona cinsî yakınlıkta bulunması helal olur.’
3- Bir cariyenin âdet görmesini beklemeden ona cinsî yakınlıkta bulunmanın çaresi; cariyeyi satacak kimse cariyeyi satmadan önce cariyeyi itimat ettiği bir kimseyle evlendirir veya satın alan kimse satın alıp teslim almadan önce itimat ettiği bir kimseyle evlendirir. Sonra satın alacak kimse satın aldıktan sonra veya satın alıp da teslim almayan kimse teslim aldıktan sonra cariye henüz satın alan kimsenin yanında iken cariyenin kocası cariyeyi boşar. Böylece cariye âdet görmeden satın alan kimsenin ona cinsî yakınlıkta bulunması helal olur. Cariyenin âdet görmeden efendisine helal olmasının nedeni; kişi, başkasını nikâhlısını satın almıştır, cariyenin kocası boşamadıkça efendisinin cinsî yakınlıkta bulunması helal olmaz. Cariyenin kocası cinsî yakınlıkta bulunmadan önce boşadığından dolayı, efendisinin cariyeye cinsî yakınlıkta bulunması helal olur.
Fetevây-i Kâdîhân’da şöyle denilmiştir: ’Efendi, evlendirdiği cariyesinin kocasının cariyeyi boşamayacağında korkarsa, bundan da kurtuluş yolu; cariyesini evlendirirken, dilediği zaman cariyesini boşama hakkını kendi üzerine alır, bu takdirde efendi cariyesini dilediği zaman boşayabilir.’
e) Nikâh cihetiyle bir arada bulunması caiz olmayan iki cariyeye bir kimse malik olsa, bu cariyelerden ancak birisine cinsî yakınlıkta bulunması, öpmesi, sıkması ve kucaklaması helal olur. İkisine birden cinsî yakınlıkta bulunması ve öpmesi, sıkması haramdır.

4- Bir şey katmaksızın insan pisliğini satmanın mekruh olduğu… Eğer insan pisliği kül veya toprak gibi başka maddelerle karıştırılmış olursa, satmanın caiz olduğu…
Bir şey katmaksızın insan pisliğini satmak mekruhtur. Çünkü insan pisliği necasettir, mal değildir. Eğer insan pisliği kül veya toprak gibi başka maddelerle karıştırılmış olursa, sahih kavle göre satmak caizdir. Bir rivayette hatta İmam Âzam (rh.a.)’den yapılan bir rivayete göre ’Katkısız insan pisliği satmak caizdir’ denilmiştir.

5- Hayvan gübrelerini satmanın ve onunla faydalanmanın caiz olduğu…
Hayvan gübrelerini satmak ve onunla faydalanmak caizdir. İmam Şafiî (rh.a.)’e göre caiz değildir. Zira necaset-i ayn’dır, mal değildir. Katkısız insan pisliğine benzer. İmam Malik ve İmam Ahmed b. Hanbel (rh.aleyhimâ)’ya göre de hayvan gübrelerini satmak caiz değildir.

6- Mekke-i Mükerreme’nin binalarını satmanın veya arazisini satmanın ve kiraya vermenin hükmü…
İmam Âzam (rh.a.)’e göre Mekke-i Mükerreme’nin binalarını satmak caizdir, arazisini satmak ve kiraya vermek ise mekruhtur. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhimâ)’ya göre mekruh değildir. İmameyn’in kavli de keza İmam Âzam (rh.a.)’ten rivayet edilmiştir.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.