Özlenen Rehber Dergisi

154.Sayı

Editörden - 154.sayı

Eyüp ÖZBERK Özlenen Rehber Dergisi 154. Sayı
Bismillâh…
Ve’l-hamdu lillâh…
Ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ Rasûlillâh…
Emmâ ba’d…
Kıymetli okurlarımız!
Ruh-kalp, amel-aksiyon ekseninde İslâm’dan uzaklaştıkça, Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)’in yüce ahlakı, züht ve takvası, hulasa hayat veren sünnetleri yaşantımızdan bir bir çıktıkça, ilâhî nur yerini zulmete, ıslah ifsada, irşat ise idlâle bırakmakta, yeryüzünün her bölgesini zulüm sarmakta.
Allah (c.c.), yeryüzünde ahkâmını uygulayıp hâkim kılacak, adaleti ikame edecek bir halife/insan yaratacağını meleklere haber verince, onların insan nesli hakkında ifadeye döktükleri iki önemli hususiyet vardır:
1- İlâhî emirlere riayet etmemek, var olan nizamı bozmak vb. suretlerle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak,
2- Haksız yere kan dökmek.
Peygamberleri ve onlara tabi olan; sıddîklar, âlimler, Allah dostları, şehitler ve salihleri istisna edersek, geri kalan insanlar ya küfre sapmış ya da iman dairesinde kalmakla birlikte fısk-ı fucur yolunu tutmuş, Allah’a ve gönderdiği elçilere tabi olmamakla İblis’in yolundan gitmiş, sırat-ı müstakim üzerine oturarak insanları hidayetten menetmiş, bu suretle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmıştır.
Küfür veya ondan neşet eden fısk-ı fucur, zulmü, insanların birbirlerini öldürmesi ve kan dökmeyi netice vermektedir.
’Kendilerine; ’Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın’ dendiği zaman, ’Bizler ancak ıslah edicileriz.’ derler.’ (el-Bakara, 2/11) ayetinin geçmişte olduğu üzere bugünün zalimlerinde de en bariz surette tezahürüne şahit oluyoruz. Zamanımızın, şeytanı temsil eden güçleri, ’ıslah etme’ bahanesiyle yeryüzünün en zengin, bereketli ve mukaddes topraklarını işgale çalışıyor, Müslüman kardeşlerimizin üzerine, hasbelkader zenginlikler üzerinde konumlandıkları ve sırf Müslüman oldukları için gökten yağmur gibi bomba yağdırıyor, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlediyorlar. Biz Müslümanlar, ’ıslah’ mazereti üzerine kurulu bu ’ifsat’ senaryosunu yakından tanıyoruz, tanımalıyız; Cezair’den, Afganis’tandan, Irak’tan ve daha nice İslam topraklarından…
İnsan, Rabbini ve O’na itaati kaybedince, insanlığını da kaybediyor. Evet, bugün kendi menfaati, rahatı, lüks yaşamı için hem cinsinin kanına giren, zulmün her türlüsünü ona reva gören bir güruh var. Suriye’de, Gazze’de, Irak’ta kimyasal silahlar, misket bombaları ile insanlara işkence ediyor, yurdunu terk etmeye zorluyor. Yurdunu terk etse de etmese de zavallı Müslüman’ın nasibine düşen, kargaşa, ölüm, zillet… Bildiğimiz ve bilmediğimiz niye Aylan’lar hayata en acı şekilde gözlerini kapıyor.
Atalarımız; ’otu çek köküne bak’ demişler. Biz de bugün dünyanın her yerinde yaşanan ’zulüm zakkumu’nu çekip köküne baksak şeytan aleyhillanenin yeryüzündeki mümessili Siyonist Yahudileri ve onlara maşalık eden devletleri buluruz. Onların, kendilerinden başkasını insandan saymayışı, içine düştükleri kin, haset ve hırs, dünyanın en önemli bölgesini bugün ateş çemberi haline getirmiş durumda.
Dünya Müslümanları, özellikle Türkiye’deki Müslümanlar, tehlikeyi görmeli, sıranın bir gün kendisine geleceğini yakinen bilmeli, silkinmeli, dinine dönmeli, Kitabına ve Peygamberine sarılmalıdır. Bunu yapmaz da saplanıp kaldığımız dünya bataklığına biraz daha dalarsak, bizden ümit besleyenlerin ümidini boşa çıkarırsak dünyamızı da ahiretimizi de kaybederiz.
Emaneti düştüğü yerden kaldıracak, ipi koptuğu yerden bağlayacak; kendini aşmış fedakâr Müslümanlardır. Bu ümitlerle milâdî yeni yılın Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

* * *
Kıymetli okurlarımız!
Dergimiz ile ilgili önemli bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz, Özlenen Rehber dergimiz ile sizinle aylık buluşuyoruz; ancak gelişen yayıncılık, sosyal medyaya ayak uydurabilmek ve hizmetlerimizi daha yukarıya taşımak adına yayın periyodumuzu 2016 yılından itibaren 3 aylık olarak değiştiriyoruz.
Bu süreçte; sayfa sayımızı artırarak, yazar kadromuzu geliştirerek, ilmî-araştırma konularına yer vererek sizlere sağlıklı bilgiler ulaştırmayı hedefliyoruz.
Ayrıca daha önce dergimizde de duyurduğumuz gibi www.ozlenenrehberdergisi.com web sayfamızı en kısa zamanda yayına alacak ve dijital platformu daha etkin kullanarak sizlerle buluşacağız.
Allah’a emanet olun!
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.