Özlenen Rehber Dergisi

139.Sayı

Editörden;

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 139. Sayı
Merhaba
Yeni bir sayı ile daha huzurunuzda olmayı lutfeden Cenâb-ı Hakka sonsuz hamd-ü senalar olsun.
Malumunuz üzere 4 ekim cumartesi 2014 günü mübarek Kurban Bayramı’nın birinci günü. Rabbim tüm İslam âleminin bayramını mübarek kılsın. Müslümanların sevinçlerine sevinç katsın. Kederlerine, dertlerine, acılarına merhem olsun inşallah.
Bildiğiniz gibi ibadetler Allah Teâlâ’nın kulları üzerindeki haklarındandır. Bu haklardan olan kurban ibadeti de İslam’ın temel şiarlarındandır. Kurban kulu Rabbine yaklaştıran önemli ibadetlerin başta gelenlerindendir. Bir yakınlıktır. Kurban Allah Teâlâ’ya kulun kulluğunu beyan etmesidir. Kurban etlerinin ve kanının değil sadece takvanın Cenâb-ı Hakk’a ulaştığı eşsiz bir ibadettir. Yine kurban öyle bir ibadettir ki; imkanı olduğu halde kesmeyenin müminler meclisinde bulunmamasını gerektirecek kadar mühim kabul edilmiştir Peygamber (a.s.) lisanıyla. Bütün bunların yanında kurbanın dökülen kanları ile birlikte sahibinin de günahlarının affedilecek olması, Allah için kesilen kurbanların kişinin sırattan geçirmesine yardımcı olacak olması ve belki de en önemlisi, takvanın izharı ve kulluğun idrakini en güzel şekilde gösteriyor olması kurban ibadetine apayrı önem vermektedir. Kulluğun tamamında olduğu gibi şüphesiz kurban ibadetinde de kalbin hali, ibadetin kabulü için son derece önemli bir husustur.
Cenâb-ı Hakk’ın rızası istikametinde ikame edilecek bir kulluk için tevhidin yeri tartışmasız öneme haizdir. İtikadında ve ibadetlerinde tevhidi yakalayamayan Cenâb-ı Hakk’a tam manası ile kulluk edemez. İhlâsı yakalayamaz, ihsan makamına asla ulaşamaz. Allah (c.c.) içerisinde kendi rızasından başka bir maksat ve gayenin olduğu kulluğu kabul etmez. O ameli kulun yüzüne gerisin geriye atar. Büyüklerin ifadesi ile kulluk oyuncak değildir. Kul olduğunu söyleyen, kula yakışır şekilde ibadet ve taat da bulunmalıdır. Rabbim rızasını kazanacak ibadetler yapmaya ve yaptığımız ibadetler ile de rızasını kazanabilmeye bizleri muvaffak kılsın.
Yaklaşan Hac ve Kurban günleri vesilesiyle dergimizde bunlara dair çok güzel makalelere yer vermeye gayret ettik. Yine Tevhid’e, İslam büyüklerinin hayatlarına, ecdadımızın ilim ve kültür geleneğine vd. konulara dair yazarlarımız el emeği göz nuru makalelerini sizlerin beğenisine sundular. Bu hizmetten büyük mutluluk duymaktadırlar. Özellikle yukarıda dile getirdiğimiz hususların daha net kavranabilmesi ve hakiki manada kulluğun kalplerde inşa edilebilmesi adına Muhterem Muzaffer Yalçın Hocaefendi’nin makalesini gönül huzuru ile okuyup istifade edeceğinizi umuyor ve hizmetlerimizin artarak güzelliklerini artırabilmesi için dualarınızı bekliyoruz.
Rabbim bugüne kadar yaptığınız ibadet ve taatleri kabul eylesin. Kurbanlarımızı affımıza vesile kılıp rızasını yakalamaya sebepler eylesin.
Gelecek ay buluşabilmek duasıyla…
Herşeyin sahibine emanet olunuz..

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.