Özlenen Rehber Dergisi

34.Sayı

Editörden... (ızhâru'l-hubb)

Abdurrahman ÇALIŞKAN Özlenen Rehber Dergisi 34. Sayı
Kul, şayet kalb-i selim üzere taatte bulunursa gönlü, istikametin ve sevginin tesiriyle bir derinlik kazanacak, hidayet nurlarının kalbe ilkâsıyla âhirette duyacağı sevincin bir numunesini daha dünyada tadacaktır.
Bu sevgi başka sevgilerden farklıdır; âhiretlik de olsa ilk görünüşte bir çıkar ilişkisinin tezahürü gibi gözükse de; ehli, bu nimetin, sevgimizin ispatının bir meyvesi olarak, sevgilinin gül bahçesinde yorgunluk sonrası sunulan bir bal şerbeti olduğunu bilir.

Kul mutlak anlamda sadece, bu dünyada kalben müsterih bir hayat sürebilmek ya da âhirette cennet bahçelerinde serfiraz etmek için iyilerden olmaya çalışmaz. Zaten Âdemoğlunu da böyle bir niyet düze çıkarmaz.
Sadece Rabbimizin memnuniyeti, samimi mü’minin kıstasıdır. O razı olsun da âlem bize cefa yüzünü göstersin; O sevsin de cihân bize tebessüm bile etmesin? Gönlü, özü ve bütün soluklarına, bütün varlığına dek Ulu Yezdan’ın sevgi ve rızasından ayrı kalmamak ne büyük saadet?

İbadetler; sahibimizle buluşma, bildiği halde O’na halimizi arz etme, yine ezeli ilmiyle bizleri ihata ettiği halde boyun bükerek kendisinden hacetlerimizi istirham ettiğimiz vakitlerimizi şekillendirir. Her birisi farklı güzellikte ve kulluğumuzun farklı yönlerden ikamesi yolunda, zâil olmaz kalıplarda vahyedilmiş ilâhi düsturlardır. Ayrılmaz bir bütünün şubeleridir.
İçerisinde bulunduğumuz bu ayda ikame edilecek olan gerek kurban ve gerekse hacc ibadeti de varlığıyla sadece bireyimizi değil, kardeşlik ve dayanışmayı tesis edici yönleriyle bütün Müslümanları kucaklayan ibadetlerdendir ve hikmeti gayet iyi kavranması, gerekleri üzerinde gayet iyi düşünülmesi zorunlu olan yakınlık vesilelerindendir.
Her yıl ortaya konan suni gündemlerden uzak kalarak selim bir kalbî yönelişle imkânı olan kardeşlerimizin kurbanlarını kesmesi ve yine imkânı bulunan kardeşlerimizin kıyamete dek devam edecek olan Beyt-i Atik’i ziyaret nimetinden hisseyâb olmaları en ideal kulluk örneklerindendir.
Ocak ayımız; arefesi, haccı, umresi, Kurban Bayramı ve sonlarında da yeni bir hicrî yıla merhaba deyişiyle rahmet dolu günleri misafir edecektir. Rabbimiz hacca yol bulan kardeşlerimizin haccını, duasını kabul buyursun diyor, bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum.
Bizler de Rehber dergisi olarak, ocak sayımızı bu sevinç günlerimizin tevafuku hasebiyle iki farklı gündem eşliğinde işlemeye ve siz değerli okurlarımıza güzel hizmetler sunabilmeye gayret ettik. Bu önemli gündem maddelerinden birisi elbette hacc ve nahr günleriyle ilgili olurken diğeri de dergimizin son iki sayısında ve yine dergimizin web sayfalarında ilan ettiğimiz üzere, rahmetli üstadımız Abdullah Fârukî el-Müceddidî Hazretlerini rahmetle yâd ettiğimiz anma programı hakkındadır.

Bir dahaki ayda görüşmek dileğiyle Allah’a emanet olunuz?
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.