Özlenen Rehber Dergisi

100.Sayı

Bir Okur Gözüyle...rehber'imiz Yüzakımız

İbrahim DEMİR Özlenen Rehber Dergisi 100. Sayı
Rasûlullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifte buyurmuşlar ki: ’Kim bir hidayete çağırıp o yolda çığır açarsa kendisine uyanların sevabı kadar sevap ona verilecektir ve onların sevaplarından da hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Her kim de bir sapıklığa çağırır ve o yolda bir çığır açarsa kendisine uyanların günahı da aynen kalır, eksilmez.’ (Müslim, İlim: 6)
Bu hadis-i şerifte de belirtildiği üzere bir güzelliği ilk yapan büyük bir ecre malik olur. Bu aynı zamanda büyük bir inanç, cesaret ve yiğitlik işidir. Tarihin sayfaları da ilklerin övgüsüyle doludur. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) ilk iman eden annemiz Hz. Hatice’nin yerinin eşsiz olduğunu ’Herkes beni inkâr ederken yanımda o vardı’ diyerek belirtir. Ashab-ı Bedir de bu yüzden eşsizdir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. İlk olmak, ilk çığır büyük zorluklarla mücadeleyi gerektirir. Karla kaplı köyde, camiye ilk çığırı açan, saatler süren mücadeleyle bunu gerçekleştirmiştir. Sonradan gidenler için o yolu aşmak çok kolay bir iş olmuştur.
İşte Özlenen Rehber’imizi de içindeki zahiri ve bâtıni güzelliklerle sırat-ı müstakim’e hizmet eden bir çığır olarak görmekteyiz. Bu çığır ’Yüreği Sevgi Dolu Cesur Bir Davetçinin’, ateşe uçuşan pervane misali, toplumu kurtarmak için engel tanımadan, teknolojik ve insani kaynak eksikliklerine rağmen sürdürmüş olduğu ’Özlenen Fark’ süreli yayınının devamı niteliğinde bir çığırdır. O yüzden her elimize aldığımızda içimizi saran heyecanı, Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hz.lerinin bu hizmete dönük sevgisinin yansıması olarak zannetmekteyiz. Tevhidin ikamesi, sünnetin ihyası istikametinde yayın hayatını sürdüren dergimiz bizler için; ’bir solukluk tefekkür’, içinde yaşadığımız Mâsivadan çekip götüren bir ’istikamet katarı’, her türlü gereksiz gündeme karşın, Allah katında dördü haram aylar olmak üzere on iki olan ayları Rasûlullah Efendimizin yaşadığı şekliyle bize hatırlatıp, bizi gerçek gündemimize çeken, ’kulluğu hatırlatan bir öğütçü’ mesabesindedir.
Güzeli ve Kulluğu Hatırlatan Ön ve Arka Kapak
Bizlerin ve çevremizde Özlenen Rehberi okuyan kardeşlerimizin beyanıyla; ’Aldığımız her sayı sanki ilk sayı gibi özenli ve güzel. Özellikle kapak kompozisyonu bir başka. Gelen her sayı bir sonraki sayının kapağını, arka sayfadaki, içeriği yansıtan, güzel ahlâka davet eden âyet, hadis ve güzel sözleri merak ve heyecanla bekletir oldu.’ Ayrıca ele alınan her Özlenen Rehber ’Şek, şüphe, gam ve kasvetten, sükûn ve huzura sürükleyen nadide bir çalışma.’ olarak biz okurlara ulaşmakta.
İçerik: İman-İtaat-İstikamet-Sünnet
Bu dört kelime 100. Sayısına ulaşmış, her sayısı adeta bir ilk sayı olan, bir alışkanlığı değil, hep ilk heyecanı sezdiren Özlenen Rehber’in yayın hayatını özetler. Muzaffer Yalçın Hocaefendimizin Başyazısı, Tevhidî istikamet ve itaat noktasında bizleri Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizin yoluna sevk ederken, dergimizin istikametine şemsiye olmuş inci mesabesinde ender bir yere sahiptir. Efendi Hz.lerinin sohbetlerini aynı mekânda soluklayamayanlar için adeta birer ’Rabbanî Esinti’ olan yazılardır. Aradaki mesafeleri kısaltan başyazı, Özlenen Rehber’i bir dergiden ziyade okurlara yazılmış mektubâta dönüştürmektedir. Derginin tam kalbinde yer alan ’Rahle-i Edeb’ bölümü, ilk çığırı açan Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hz.lerinin zahirî ve Bâtınî istikameti biz okurların istifadesine sunulmakta, günün her anında ’Allah’ın ipine’ sımsıkı sarılmaya çağırmaktadır. Güzide yayın kurulundaki hocalarımızın hazırlamış olduğu ’Fıkh’ın Aydınlığında’, ’Kur’an’ın Gölgesinde’ bölümleri dergiyi bir ilim membaı ve başvuru kaynağına dönüştürmüş, titizlikle takip edenlere eşsiz kazanımlar sunmuştur.
Güncel ve Sosyal Konularla İlgili Makaleler
Özlenen Rehber, dünyanın gidişatına ve güncel gelişmelere değinen yazılarıyla da merakla takip edilmektedir. İdeolojik yaklaşımlardan uzak, İslamî hassasiyetle tavrını gösteren bu yazılar, özellikle iletişim dünyasındaki bilgi kirliliklerinden bizi sıyırarak İslamî bir duruş ve bakış açısı kazandırmaktadır. İslam coğrafyasıyla yakından ilgilenen Özlenen Rehber, yakın geçmişte yaşanan gelişmeleri gündeminin başına oturtmuş, Müslüman kardeşlerinin durumu ve hissiyatıyla alâkalı olarak, okurlarda bir ayıklık ve kalbî yakınlık oluşturmuştur. Aile ve sosyal hayata dair makaleler ise, günümüzdeki sosyal ve ailevî sıkıntıları, gayr-i İslamî ve sünnete muhalif yönleri ortaya koyup nebevî çözüm önerileri sunmaktadır.
Böyle bir hizmet çığırını açan Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hz.lerini rahmetle anıyoruz. Rabbim şefaatlerine nail kılsın inşallah. Yüz aydır Özlenen Rehberi bizlere sunan başta Muzaffer Yalçın Hocaefendi olmak üzere, editöründen, moderatöründen, yazı işleri sorumlusuna ve tüm yayın kuruluna, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenâb-ı Hak sonsuz razı olsun inşallah.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.