Özlenen Rehber Dergisi

127.Sayı

Mehdi (a.s) - 2

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 127. Sayı
Mehdi (a.s)’ın Hilyesi (Sıfatları):
1- Mehdi (a.s) esmerdir veya ten rengi toprak rengi gibidir.
2- Erkek olup, az etlidir, (zarif incedir, fidan gibidir).
3- Boyu, uzun ile kısa arasındadır, (orta boyludur).
4- Alnı geniştir, şakaklardaki ve alnın iki tarafındaki saçları hafif olup saçının ön tarafı geri çekilmiştir.
5- Şahin/çekme burunludur, burun ucu incedir, ortası yüksekçedir.
6- Rengi (yüzü) nurlu/ziyadar ve parlaktır.
7- Açık (yani kaşları bitişik olmayıp ince) uzun yay kaşlıdır.
8- Gözleri büyükçedir. Gözleri doğuştan sürmelidir.
9- (Alt-üst) ön dişleri bembeyazdır/parlaktır, ayrıktır (birbirine bitişik değildir).
10- Sağ yanağında siyah bir ben vardır.
11- Yüzü parlak yıldız gibi ziyadar olup parlar.
12- Sakalı kesif/sıktır.
13- Omzunda Nebî (s.a.v)’e ait (nübüvvet mührüne benzer) bir alamet vardır.
14- Uylukları (baldırları/bacakları) birbirinden ayrıktır/uzaktır.
15- Rengi Arapların rengi (gibidir).
16- Bedeni İsrailoğulları gibidir (yani Musa (a.s) gibi kuvvetlidir).
17- Dilinde bir ağırlık olup, konuşması ağırlaşıp/zorlaşıp yavaşladığında sağ eliyle sol uyluğuna vurur (ve böylece konuşması açılır).
18- Kartalın iki kanadını indirip başını öne eğip gözünü yere dikerek huşû gösterdiği gibi Mehdi (a.s) da sekînet ve vakar sahibidir. (Sekînet; kalbin huzur ve sükûnetidir, telaşlılığın ve hafifliğin zıddıdır. Vakar ise; ağırbaşlı, heybetli, sabırlı, halim, ciddi olmadır. Mehdi (a.s)’ın huşû/tezellüllü/boyun eğmesi Allah Teâlâ’yadır, dünyaya, malına, makamına karşı ulvîlik sergiler, düşmanlarına karşı ise bir kartalın avına davranışı gibi davranır. O, kuşlar içinde kartal gibidir.)
19- Üzerinde, (kumaştan) tüyü kısa olan beyaz iki aba vardır. (Aba; elbiselerin üzerin giyilen önü açık yakasız ve kolsuz elbisedir.)
20- Nebî (s.a.v)’e ahlakta benzer, hilkatte/yaratılışta benzemez.

Zuhur yaşı: Zuhuru kırk yaşındadır. Bir rivayette ise otuz ile kırk yaş arasındadır. (Mehdi (a.s)’ın doğumu ile zuhuru/ortaya çıkışı ayrı ayrı şeylerdir.)
Tenbih: Alaca, Kızıl/kumral, Topal, Mansur, Haris, Mehdi (kelimeleri bu kimseler için) sıfatlar ve lakaplardır, onların isimleri değildir. Bu bellenmelidir.
Not: Tercümesini yaptığımız el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati isimli eserin yazarı, Ehl-i Beyt’ten Ehl-i Sünnet alimlerinden Medineli Allame Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî Hicri 1040 yılında doğmuş, 1103 yılında vefat etmiştir.


Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.