Özlenen Rehber Dergisi

8.Sayı

Kendimizi Deneyelim

İsa AVCI Özlenen Rehber Dergisi 8. Sayı
Mini test

1.Ramazan Orucunun Hükmü Nedir? a)Sünnet b) Vacip c) Farz d) Müstehap

2. Ramazanda Akşam Ezanının Okunması İle Ba?layan Ve Oruçlarımızın Açıldığı Vakte Ne Denir? a) İftar b) Sahur c) İmsak d) Ku?luk

3. Ramazanda Sabah Ezanın Okunmasıyla Ba?layan Ve Ak?am Ezanına Kadar Sürecek Olan Orucun Ba?ladı?ı Vakte Ne Denir? a) Seher b) İftar c) Sahur d) İmsak

4. Ramazan Bayramının Arapça Terim Kar?ılı?ı A?a?ıdakilerden Hangisidir? a) Yemü’l-İyd b) Îydü’l-Fıtr c) Îydü’l-Ezhâ d) Yemü’t-Te?rîk

5.Oruç Ayeti Hicretin Kaçıncı Yılında Nazil Oldu? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

6.Peygamberimiz (s.a.v) Kaç Yıl Ramazan Orucu Tutmu?tur? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11

7.İslam Tarihinde Müslümanların Üç Bin Melekle Yardıma Mahzar Oldu?u, Ramazan Ayında Meydana Gelen Bu Sava?ın Adı Nedir? a) Hendek b) Uhud c) Bedir d) Huneyn

8.Ramazanın Son On Gününde, Belirli Şartlara Ba?lı Olarak Yapılan Ve Tüm Vaktin Mescid Veya Camilerde İbadetle Geçirilmeye Çalı?ıldı?ı İbadete Ne Denir? a)Uzlet b) İtikaf c) Çile d) Taabbüd

9.İtikaf İbadetinin Hükmü a?a?ıdakilerden hangisidir? a) Sünnet-i Müekkede b) Vâcib c) Farz d) Müstehâb

10.Kadir Gecesi Ne Kadar Bir Zamandan Daha Hayırlıdır? a) 1000 sene b) 1000 ay c) 1000 gün d) 1000 asır

11.Yevm-İ Şekte Oruç Tutmak Ne Demektir? a) A?ure günü oruç tutmak


b) Mübarek Kandil günlerinde oruç tutmak c) Kurban Bayramı arifesinde oruç tutmak d) Şaban ayının son günü mü, yoksa ramazan ayının ilk günü mü oldu?u belli olmayan ve hakkında ?üphe edilen bu günde yasak oldu?u halde oruç tutmak.

12.Ramazan Bayram Namazını Kılmanın Hükmü Nedir? a) Vacip b) Sünnet-i Müekked c) Farz d) Mendup

13.Ramazan Ayında Yatsı Namazından Sonra, 8- 20 Rekat Arası Kılınabilen Sünnet Namazın Adı Nedir? a) Evvabin b) Teheccüd c) Kusuf d) Teravih

14.Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Verilmesi Gereken Sadakanın Adı Nedir? a) Zekat b) Sadakayı Fıtır/Fitre c) Sadakayı Câriye d) hibe

15.A?a?ıdakilerden Hangisi Orucu Bozar? a) Unutarak yemek ve içmek b) İ?ne vurulmak c) Yalan Söylemek d) Banyo yapmak

16.Ramazan Orucunu Kasıtlı Olarak Bozan Ki?i Bu Durumu Kar?ısında Kefaret Gere?i Olarak A?a?ıdakilerden Hangisini Yapamaz? a) Fitre verir b) Köle azat eder c) İki ay pe? pe?e oruç tutar d) 60 fakiri sabah ve ak?am doyurur.

17.A?a?ıdakilerden Hangisi Vuku Bulunca Oruç Bozulmaz? a) Kasıtlı olarak yiyip içmek b) İhtilam olmak c) A?ız dolusu kusmak d) Gün a?ırı bayılmak

18. Bayram Günü Oruç Tutmanın Hükmü Nedir? a) Tahrimen mekruh b) Haram c) Müstehab d) Mendup

Cevap Anahtarı:
1.C 2.A 3.D 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B 11.D 12.A 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.A
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.