Özlenen Rehber Dergisi

108.Sayı

Ehl-i Kitap Diye Kabul Ettiğimiz İncil ve Tevrat'a Tabi Olanların Kestiği Hayvanın Eti Yenir Mi?

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 108. Sayı
Cevap:
Konula ilgili âyet-i kerime şu şekildedir:
’Bugün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse bütün işlediği boşa gider. Âhirette de o, ziyana uğrayanlardandır.’ (el-Mâide, 5/5)
 Kesilen hayvanın etinin helâl olması için kesenin müslüman veya ehl-i kitaptan (Hıristiyan veya Yahudi) olması şarttır. Bu kitabî ister harbî, ister zimmî, ister erkek ister kadın olsun fark etmez.
 Ehl-i kitabın kestiği hayvan, müslümanlarca eti yenmesi caiz olan hayvanlardan olmalıdır.
 Hıristiyan veya Yahudi olmayıp fakat Musa veya İsa (a.s)’ı ikrar edenlerin hükmü de böyledir. (Sabiîler ve Sâmirîler gibi)
 Mecûsîlerin, putlara tapanların, İslâm dininden çıkanların (mürtedlerin) kestikleri yenmez. Bu hayvanların etleri haram olur.
 Keserken, kesen kişinin ’Allah’ı’ zikrettiği duyulsa ve kesen kişi o söylediği sözlerle Hz. İsa ve Üzeyir (a.s) kastetse fakihler o etin yenileceğini söylemiştir. Ancak ifade olarak ’Ben üçün üçüncüsü olan Allah’ın ismiyle’ sözleriyle keserse, o zaman helâl olmaz. Aynı şekilde kestiği zaman ’Allah’ı’ zikretmeyip, Hz. İsa ve Üzeyir (a.s)’ın ismini zikrettiği duyulursa, o zaman kestiği helâl olmaz.
 Kitap ehlinin besmele deyip demedikleri bilinmediği takdirde de kestikleri eti yenen hayvanlar helal olur. Yani ehl-i kitaptan olan bir kimse, bir hayvanı kesip getirirse müslüman için bunu yemesi helâl olur.
 En uygun ve efdal olan -zaruret hâli müstesna- Hıristiyanların ve Yahudilerin kestiği yenilmeyip, onlarla evlenilmemesidir. Çünkü ulemanın bir kısmı ’Hz. İsa ve Üzeyir (a.s)’ın Allah olduğuna inanan ehl-i kitabın kestiği yenilmez ve kadınlarıyla evlenilmez’ demiştir.

Faydalanılan Eserler:
İbn-i Âbidîn, Sayd ve Zebâih Kitabı.
Fetevâyi Hindiye, c.11 s.438.
Ömer Nasuhi Bilmen, Sayd ve Zebâih.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.