Özlenen Rehber Dergisi

121.Sayı

Hoşgeldin Yâ Rasulallah

Embiya KIMIŞOĞLU Özlenen Rehber Dergisi 121. Sayı
Âdem (a.s), ruh ile ceset arasındayken,
İsmin, Rahman’ın ismiyle beraber yazılmışken,
Âdem (a.s), biçare dolaşırken,
Mağfirete vesile olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Nuh (a.s.) gemisiyle yüzerken,
Kenanlar suda boğulurken,
Sana uyanlar, kurtuluşa ererken,
Gemilere kaptan misali hoş geldin Yâ Rasûlallah

Lut (a.s.) kavmini çağırırken,
Karısı ihanet ederken,
Ahlak dibe vurmuşken
Mekarim-i ahlak olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

İbrahim (a.s.) putları devirip, evladım diye dua ederken,
İsmail (a.s.) kurban edilip, Hacer annemiz teslim olmuşken,
Tevrat ve İncil seni haber verirken,
Dualar vesilesi olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

İbrahim (a.s.) ve İsmail (a.s.) beyti yükseltirken,
Rabbimiz! Soyumuzdan Sana teslim olmuş bir ümmet kıl,
Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder derken,
O, güzel ve temiz soydan hoş geldin Yâ Rasûlallah

İsa (a.s.) müjde verirken,
Musa (a.s.) ümmet olmak isterken,
Selman (r.a.) kapı kapı ararken,
Gözlere derman olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

İncil’de Ahmed ve Farıklit,
Zebur’da Mahmud ve Ahmed,
Tevratta müjdeleyici, şahid ve uyarıcıyken,
İnsanlığı zilletten kurtarmak için hoş geldin Yâ Rasûlallah

Annem Âmine (r.anha) rüyadeyken,
İsmini, Muhammed (s.a.v.) koy derken,
Abdulmuttalib sevinçten ağlarken,
Annen rüyası olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Dünya zulümle kaplıyken,
İffetler ayak altındayken,
Babalar evlatlarını gömerken,
Çığlıklara çare olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Adalet ve erdem kaybolmuşken,
Putlar ilah olarak kabulken,
Lehebler ve Cehiller kol gezerken,
Tevhidi ikame için hoş geldin Yâ Rasûlallah

Ebu Talip Busra’ya giderken,
Bahira, Hatemu’l-Enbiya’yı görürken,
Gözyaşıyla mübarek mührünü öperken,
Beklenen son peygamber olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Ebubekir (r.a.) sana dostken,
Hatice (r.anha) annem, hayran hayran bakarken,
Selman ismini duyunca titrerken,
Kalplere şifa olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Ali yatağına yatarken,
Esma kuşağını bağlarken,
Sevr’de yılan Seni beklerken,
Tüm canlılara rahmet olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Medine, Sen’siz Yesribken,
Evs ve Hazreç, kan dökerken,
Çocuklar heyecanla beklerken,
Kana, gözyaşına çare olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

En büyük hayalin sulhken,
Düşmanların bile Sen’den eminken,
Emanetler hep zayi edilirken,
Muhammedü’l-Emin olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Kâbe’de kan dökülürken,
Sen girince herkes sevinirken,
Adaletin gıpta ettirirken,
Topluma huzur olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Yeryüzünde senden daha değerli bir şey yaratılmamışken,
Semalar yaratılmadan adın Allah’ın adıyla yazılmışken,
Sen cennete girmedikçe, cennete girmek haramken,
Allah’ın Habibi olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Tebliğine karşılık bir ücret istemezken,
Zorluğu asla tasvip etmezken,
Dini, Allah’a has kılarak ibadet etmeyi emrederken,
Hak olan Kur’an ile hoş geldin Yâ Rasûlallah

Miraçta, Sidretü’l-Münteha’ya çıkarken,
En yüksek dereceye yükselip, kalem cızıltısını duyarken,
Cebrail’e kardeşim diye hitab ederken,
Beş vakit namazla hoş geldin Yâ Rasûlallah

Allah’tan başkasına kulluğu yasaklarken,
Âlemlerin Rabbine teslim olmuşken,
Emrolunduğun gibi dosdoğru yaşamışken,
Dosdoğru bir yol ile, klavuz olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Seninle beyatleşenler, gerçekte Allah ile beyatleşmişken,
Dinin tüm dinlere üstünken,
Tanık olarak Allah yeterken,
Tüm insanlığa şahit olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Müşrikler, öldürmek için seni beklerken,
Ebubekir’e; tasalanma Allah bizimle beraberdir derken,
Güvercin yumurta getirip, örümcek ağ örerken,
İki kişinin birincisi olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Ebterler sana iftira atarken,
Zürriyetin kıyamete kadar devam edecekken,
Kalemler seni anlatmaktan acizken,
Nuh’un gemisi misali Ehl-i Beytinle hoş geldin Yâ Rasûlallah

Sen, kör gözleri, sağır kulakları, kılıflı kalpleri açarken,
Bütün güzel huylar Sen’de toplanmışken,
İhtilafa düşmüş kalpler Sen’de birleşirken,
Darmadağın olmuşları birleştirmek için hoş geldin Yâ Rasûlallah

Sen, mü’minlere düşkünken,
Mü’minleri rahatsız eden şey seni üzerken,
Onlara öz nefislerinden daha azizken,
Mü’minlere şefkatli ve merhametli olarak hoş geldin Yâ Rasûlallah

Geceleri namaz ve Kur’an ile meşgulken,
Makam-ı Mahmudun sahibiyken,
Allah sana büyük bir lütufta bulunmuşken,
Ümmetine şefaat için hoş geldin Yâ Rasûlallah
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.