Özlenen Rehber Dergisi

56.Sayı

Âdab

Zeynep ALKAN Özlenen Rehber Dergisi 56. Sayı
Yaratılış itibarı ile her canlı gibi insanoğlunun da ihtiyaçları vardır. Fakat insanoğlunun diğer canlılar gibi birkaç ihtiyaçla hayatını sürdürmesi imkânsızdır. Zamanın getirdiği ihtiyaçlar, çekirdek aile olgusu, hızlı yaşam modeli vb., bu ihtiyaç adedini sınırsızlaştırmıştır.
Çağın baş döndürücü gelişmelerinden sonra sosyal yapıda, ailede üstlenilen rollerde de değişmeler yaşanmış, görevler karışmış, ilgi ve beklentiler değişmiş, olumlu birçok gelişme ile birlikte olumsuz hatta diğer bir anlamda yan (yıkıcı) tesirleri olan birçok durum da ortaya çıkmıştır. Şüphesiz kadınlar, bu tablodan en ileri seviyede etkilenen kesimdir. İş hayatı (çalışan kadın) vb. sıfatların kıskacında kalan kadın, yuvadan ve tabiatına en uygun olan atmosferden hızla uzaklaşmış, kendini iş, kurs, alışveriş, seminer, konferans, toplantı vs. gibi uğraşların zaruretten uzak ve taassup derecesine varan yoğunluğuyla baş başa kalmıştır. Artık yeni tanışan bayanların çoğu kez bir birlerine isimlerinden sonra soracakları ilk soru ’ne işle meşgul oldukları, meslekleri? olmaktadır. Ve ’ben anneyim, çocuklarımla, eşimle, evimle ilgileniyorum, çalışmıyorum? demek bir utanç halini aldı.
Evet, değindiğimiz bu husus üzerinde yeniden düşünülmesi gerekmektedir. Ana kucağı olarak çocuğun zihninde artık kreşlerin yer edip etmediğinin muhasebesi ihmal edilmemelidir diyor ve Müslüman kadının ihtiyaçları için evinden ayrıldığı dakikalarda nefsi, ailesi, çevresi ve uhrevî menfaatleri açısından dikkat etmesi elzem olan bazı hususları paylaşmak istiyoruz:
Artık zaruret olmadan çarşı pazar dolaşan, akşamlara dek vitrin gezen, moda takip eden kadınların sayısı azımsanamayacak derecededir. İnanın pazar haftasını dört gözle bekleyen hanımlar günümüzde mevcuttur. Hele de ’modayı takip etmez isem ayıplanırım? düşüncesi hâkim bayanların durumu gerçekten içler acısıdır. Artık haram helal, mahrem olup olmama hele de israf hiç hesaplarında olmaya biliyor. Ama dengeyi kuramayanın hazır cevabı bitmez: ’Müslüman vakarlı, temiz, zengin olmalı; pejmürde olmamalı, en ileri seviyede olmalı??
Peki, pazara hiç gitmeyelim mi? Eşlerin yoğun iş hayatlarından dolayı hanımların çarşı pazar alış verişine çıkması özellikle metropollerde kaçınılmaz olmuştur. Gerçekten zaruret sınırını korumak zordur bu durumda. Oyalanmamak, ihtiyaçlarını nerden alacağını önceden tespit etmek ve alıp dönmek herkesin kolaylıkla başaramadığı bir durumdur.
Zorunlu olduğumuz çarşı pazar işlerinde nelere dikkat edelim ki, hem alışverişimizi yapalım hem de haramlara bulaşmadan Hak rızası doğrultusunda hareket edelim. İslâm âlimlerinin çalışmalarından istifade ederek derlediğimiz aşağıda sıralayacağımız kurallara riayet edersek, inşallah haramlara bulaşmadan alış verişimizi yapmış oluruz kanaatindeyim:
1. Çarşı pazar alış verişine zarurî haller hariç yalnız olarak gidilmemelidir. İhtiyacı yokken boş yere pazarda dolaşmamalı, zira bu durum manevi halinin yıpranmasına sebep olur.
2. Gideceğimiz yakın bir yer dahi olsa tesettüre riayet etmeliyiz.
3. Dikkatli olmalı, ölçülü hareket etmeliyiz.
4. Bir kadın, ihtiyacını temin edebileceği bir bayan satıcı var iken bir erkekle muhatap olmamalıyız. Ancak ihtiyaçlarını temin edecek bayan bulunmuyorsa sesini inceltmeden, lüzumu kadar kullanmalı, bakışlarla harama düşmemeliyiz.
5. Hareketlerimizde vakarlı, kontrollü davranmalıyız.
6. Çarşıda ihtiyaç dışı gereksiz sohbetlere girmemeliyiz, şayet konuşmamız icap ederse az ve öz konuşmalıyız.
7. Alış verişimizi mümkün mertebe Allah’a itaat edenlerden yapmalı, haram şeyler satan ve açıktan Allah’a isyan edenlerden almamalıyız.
8. Halkın gelip geçeceği yerlere oturup geçmelerine engel olmamalı, onların haklarına riayet etmeliyiz.
9. Çarşıya girdiğimizde Cenâb-ı Hakk’a çok dua etmeli, şeytanların, cinlerin ve süfli mahlûkların şerrinden korunmak için şu duayı okumalıyız.
10. Bu zaman içerisinde ’Lâ ilâhe illallah? ve ’Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yühyi veyümitu ve hüve hayyulla yemutu biyedihil hayr ve hüve ala küllü şeyin kadir / Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun ortağı ve dengi yoktur. Mülk O’na aittir Hamd O’na mahsustur, yaşatan ve öldüren O’dur, O ebediyen diridir. O asla ölmez, iyilik O’nun elindedir.? (Tirmizi) zikrini okumalıyız.

Rabbim cümlemizi haramlara bulaşmadan rıza çizgisinden ayrılmadan yaşayanlardan eylesin.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.