Özlenen Rehber Dergisi

95.Sayı

Ev / Araç Sahibi Olma Yolunda Faize Alternatif Sistem 'el Birliği' veya 'Altın Günü'

Abdurrahman ÖZCAN Özlenen Rehber Dergisi 95. Sayı
Fert veya ailenin yerleşip oturduğu ve kalmaya elverişli olan mekân... Her canlının kendisini barındıracak ve hayatını geçirebilecek bir ihtiyacı… İşte insanoğlunun kendisini ve neslini muhafaza edebilmesi ve hayatını sürdürebilmesi için yaptığı yuvaya da Arapça da "mesken", Türkçe de ise "ev" denir.
İslâm’da kişilerin mesken sahibi olmasına önem verilmiştir. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v): "Üç şey insanın saadetinden, üç şey de mutsuzluğundandır. İnsana mutluluk veren üç şey: İyi bir eş, geniş bir ev ve iyi bir binektir. İnsanın mutsuzluğuna sebep olan üç şey ise: Kötü eş, kötü ev ve kötü binektir" buyurmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I,168; III, 407) Meskenin kötülüğü; "darlığı ve istifade edilen bölümlerinin azlığı" diye açıklanmıştır. (Hâkim, el-Müstedrek, II, 162)
Verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, her müslümanın, İslâm’ın emirlerini yerine getirdikten sonra tabii haklarından birisi de bir mesken, yani oturacak yer temin etmesidir. Kurtuluşun nasıl mümkün olacağını soran Ukbe b. Âmir’e, Hz. Peygamber (s.a.v): "Diline hâkim ol, evini genişlet ve hatalarına da ağla (tevbe et)" cevabını vermiştir. (Tirmizî, Zühd, 60)
Buradan günümüze gelecek olursak, günümüz ekonomik koşullarının ağırlığı, gelir düzeyindeki dengesizlik, eksiklik veya haksızlık bahaneleri ile bir tane bile olsa ev almak için her yol mubah mıdır? Cevap, Hayır! Çünkü güzel dinimizin her hükmünü eşsiz denge üzere oturtan Rabbimiz, mü’min kullarının dünya hayatını da bu hükümlerle düzenlemiş ve kurtuluşun ancak bu hükümlere tâbi olunduğu takdirde mümkün olacağını bildirmiştir. İşte bu hükümlerden birisi de şiddetle sakındırılan "FAİZ"’dir. Yukarıda bahsedilen meskenin önemi Efendimiz tarafından vurgulanırken, diğer yandan faize bulaşmanın mü’minin ahiret evini tarumar edeceği de bildirilmiştir. Zira faiz yiyen için dünyada zillet ve rüsvaylık, ahirette ise ateş ve azap vardır. İbni Mes’ud (r.a.) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v.) ribâyı (faizi) yiyene de, yedirene de lânet etti." (Müslim, Müsâkât 25, (1579); Ebu Dâvud, Büyû 4, (3333); Tirmizî, Büyû 2, (1206); İbnu Mâce, Ticârât 58, (2277) Ebu Dâvud ve Tirmizî’nin rivayetlerinde ise şu ziyade vardır: "(Faiz muamelesine) şahitlik edenlere de, bu muameleyi yazana da...(lanet etti)."
Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: "Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda ribâ (faiz) yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak." Bir rivayette ise; "...tozu ulaşacak" denilmiştir. (Ebu Dâvud, Büyû 3, (3331); Nesâî, Büyû 2, (7, 243); İbnu Mâce, Ticârât 58, (2278))
Yukarıda zikrettiğimiz birkaç hadis-i şeriften sonra, ’sonuçta ödediğimiz para aynı, yaptığımız alış-veriş aynı, alan razı veren razı, her iki muamele de aynı kapıya çıkar’ diyerek faizli muamele ile helal alış-verişi birbiriyle aynı görenlere en kısa vechiyle şu âyet-i kerîme cevap olarak yetecektir. ’Faiz (ribâ) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah’a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. Allah, faizi yok edip (mahveder), sadakaları arttırır. Allah, günahkâr kâfirlerin hiç birini sevmez.’ (Bakara, 2/275-276)
’İnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Ama Allah’ın yüzünü (rızasını) isteyerek verdiğiniz zekât ise, işte (sevaplarını ve gelirlerini) kat kat arttıranlar onlardır.’ (Rum, 30/39)
İşte zamanımızda her tarafımızı haramlar sarmış, ev, araba satın almak isteyen bir müslüman hangi yöne elini uzatsa harama bulanmak zorunda bırakılmış, alım-satım neredeyse tamamen batıdan ithal edilen haram düzen üzere döner hale getirilmiştir. Şunu önemle vurgulamak istiyoruz ki, işte bu haramlarla donatılmış ekonomik düzen de çaresiz olan Din-i İslam, Şeriat-ı Garrâ değil, müslümanlardır. İslam’ın kuram ve kuralları her zaman ve mekânda yaşamak için elverişlidir, geçerlidir ve en iyi yoldur. Acziyet ve kusur müslümanlara aittir. Bu yüzdendir ki mü’min, günümüz koşulları içerisinde ev/araba sahibi olmak için farklı yöntemler arayışı içerisine girmek zorundadır, çünkü 14 asırdır her türlü sahada olduğu gibi ekonomi alanında da Din-i İslam’ın ahkâmı dairesinde helal zeminde zirve yapan müslümanlar, eğer gayret ederlerse bugün yine aynı noktaya varabileceklerdir. İşte bu meyanda, anlatacağımız bu sistemin harama alternatif bir sistem olması ve yalnız Allah rızası için, velev ki bir kişiye olsa bile harama düşememesine yardımcı olabilelim diye sizlere ’El Birliği’ sistemini tanıtmak istiyoruz.

EL BİRLİĞİ SİSTEMİ NEDİR?
Sistem; faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü veya otomobili alabilmesini sağlar. Sistemin özünde imece ve yardımlaşma vardır.

EL BİRLİĞİ SİSTEMİYLE NASIL EV/ARAÇ SAHİBİ OLUNUR?

Elbirliği sistemiyle nasıl ev alırsınız? Bunu maddeler halinde sıralayalım;
1- Öncelikle ev alacak kişi ne kadarlık bir ev almak istediğini belirler. (Ör: 80.000 TL)
2- Daha sonra kaç ay taksit yapılacağını belirtir. (60 aydan 120 aya kadar)
3- Taksit sayısı, aynı zamanda o grupta kaç kişi olduğunu belirtir. (60 ay taksit = 60 kişilik grup)
4- Böylece her ay gruptaki kişilerin ödediği taksit bir ev parası eder.
5- Bu sistemde ev almak için, evin toplam değeri üzerinden %10 peşinat + organizasyon ücreti ödenir. Peşinat + Organizasyon ücretinin ödenmesiyle sisteme giriş yapılmış olunur. Peşinat ödeme gücünüz yok ise peşinatsız vade ortası teslim sistemi tercih edilebilir ve organizasyon ücretini de taksitlendirmek mümkündür.
6- Her ay havuzda toplanan bir ev parasıyla noter huzurunda yapılan sıra tespiti sonucu bir kişiye ev alınır. Tıpkı halk arasında yapılan altın günü gibi.
7- Peşinatı düştükten sonra evin fiyatı, direkt taksit sayısına bölünür. Ortaya aylık ödenecek taksitler çıkar.
8- Bu sistemde ilk ay evini alan kişiler kiradan kurtulup kendi evlerine geçtikleri için kendinden sonra ev alacak gruptaki diğer kişilere bir miktar kira yardımı yapar. Çünkü evini ilk alan kişi gruptaki diğer kişilerin parasıyla ev almıştır ve henüz onlar kirada oturmaktadır.
9- Yapılan kurada ilk aylarda evi çıkmayan kişiler ise kirada oturmaya devam ettikleri için kendisinden önce evini alanlardan kira yardımı alır.
10- Evini ilk alanlar, evin değeri üzerinden ödedikleri kira yardımıyla bir miktar fazla ödeme yapar. Sırasını bekleyenler ise kira yardımı aldıkları için evin değeri üzerinden daha az ödeme yapar.
11- Bu sistemde kişi evini alana kadar kira yardımı aldığı için ödediği taksitler her ay düşer, evini aldıktan sonra ise kendinden sonra ev alacaklara kira yardımı yapacağı için taksitleri bir miktar yükselir.
12- Evini alan kişinin taksitleri bir miktar artar ve taksit bitimine kadar herhangi bir artış olmadan sabit ödeme yapar.
13- Taksit sayısının yarısına kadar yapılan çekilişte evi henüz çıkmamış kişiler daha fazla bekletilmez ve tamamının evi taksit sayısının tam ortasında teslim edilir. Yani hiç kimse taksit yarısından sonrasını beklemez. En son alan kişi taksit sayısının yarısında evini alır.
14- Belirlenen kesin teslim tarihinde ev teslim edilir.
15- Daha sonra kişi; kalan taksitleri sabit bir şekilde, kendi evine geçerek öder. Örnek;

ELBİRLİĞİ SİSTEMİYLE EV/ARAÇ ALMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çok fazla avantajı bulunan bu sistemden önemli gördüklerimizi maddeler halinde sıralayalım;
1- Taksitler faizsizdir. Organizasyon ücreti dışında fazladan herhangi bir ücret ödenmez.
2- Bu sistemde faiz ödemeden daha ilk aylarda ev alma ihtimali vardır.
3- Evini bir müddet bekledikten sonra alacak olanlar o güne kadar kira yardımı alır ve evini daha ucuza mal eder.
4- Türkiye’nin her yerinden, beğendiğiniz evi alabilirsiniz.
5- Bu sistem sizi tasarrufa yönlendirir.
6- Taksitler evinizi alana kadar düşer, evinizi aldıktan sonra borç bitimine kadar sabitlenir, hiçbir şekilde artmaz.
7- İstediğiniz her an, alacağınız evin değerinde değişiklik yapabilirsiniz.
8- Taksit öderken geçici sıkıntılar yaşadığınızda taksitlerinizi dondurabilirsiniz.
9- Zorunlu hallerde sistemden ayrılmanız gerekirse o güne kadar ödemiş olduğunuz rakamı alabilirsiniz. (Yalnızca organizasyon ücreti iade edilmez).
10- Teslim tarihinde kişi kendi evine geçeceği için kiradan kurtulur ve evini ucuza mal eder.
11- Sistem, evini alan kişinin borcu bitene kadar teslim edilen eve satılamaz (ipotek) koyar. Böylelikle bütün müşterilerinin hakkını korumuş olur.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİNDE TAKSİTLER ÖDENMEYİNCE NE OLUR?
Kişi, aylık ödemesi gereken taksitleri ödemez ya da geciktirirse ödemediği ay kadar teslim tarihi ileri atılır.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİYLE ALINAN KONUTUN BORCU VADESİNDEN ÖNCE KAPATILABİLİR Mİ?
Evini teslim almış bir kişi dilediği zaman kalan borcunu kapatabilir. Bu işlem sırasında fazladan herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmaz.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİYLE ALINAN KONUT KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?
Alınan evin tapusu müşterinin adına olacağından dolayı müşteri bu gayrimenkul üzerinde istediği gibi tasarruf edebilir. Kiraya verebilir veya başka şekilde kullanabilir. Yalnız borç bitimine kadar alınan eve satılamaz kaydı konulacağı için ev satılamaz.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİ HER TÜRLÜ GAYRİMENKUL İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?
Elbirliği sistemi ile ev, arsa ve iş yeri başta olmak üzere her türlü gayrimenkul alınabilir.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİNİN KONUT KREDİSİ, MORTGAGE VE DİĞER EV ALMA YÖNTEMLERİNDEN FARKI NEDİR?

Birçok fark sayılabilir ancak bunların en başında; faizsiz bir sistem olması, her bütçeye göre seçenekler sunması, Türkiye’nin her yerinden ev alınabilmesi, kirada olanlar için kira yardımı yapması, ev alacak kişiye ödemelerinde kolaylıklar sağlamasını sıralayabiliriz.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİNDE KİRA YARDIMI NASIL OLUYOR?
Kira yardımını bir örnekle açıklayalım: 100 kişinin sistemden ev almak istediğini farz edelim. 100 kişilik bir grup meydana getirilir. 100 kişi arasında tıpkı altın günlerinde olduğu gibi noter huzurunda sıralama tespiti yapılır. Her ay bir kişi evini alır. İlk aylarda evine kavuşanlar avantajlı, son aylarda evini alanlar dezavantajlı olmasın diye evini alan kişiler 100 kişilik grupta kendisinden sonra ev alacak kişilere kira yardımında bulunur ve aldığı eve kira yardımlarıyla beraber gerçek değerinden biraz fazla öder. Evini sonlarda alanlar ise kendisinden önce ev alanlardan kira yardımı aldığı için evini ucuza mal eder.

EVİM GEÇ ÇIKARSA NE OLACAK?

Eminevim sisteminde evin geç çıkması bir dezavantaj değildir. Evi geç çıkan kişi o güne kadar kendinden önce evini alan kişilerden kira yardımı aldığı için evini ucuza mal eder, taksitleri her ay belirli oranda azalır. Dolayısıyla evini erken alan ne kadar avantajlı ise geç alanda bir o kadar avantajlıdır.

EV GEÇ ÇIKTIĞINDA EV FİYATLARI O GÜNE KADAR ARTAR. İSTEDİĞİM EVİ ALAMAYABİLİRİM.

Eviniz geç çıktığında bugün düşündüğünüz evin o gün fiyatı büyük olasılıkla yükselecektir. Sistem uygulayıcıları oluşan açığı kapatmak için iki farklı yöntem önermektedir. Bunlardan birincisi evinizi alana kadar size yapılacak kira yardımlarını ayrı bir hesapta biriktirmenizdir. Bu yöntemle o gün geldiğinde biriken kira yardımlarını ev almayı düşündüğünüz toplam rakamın üzerine ekleyip daha yüksek rakama düşündüğünüz evi alabilirsiniz. İkinci yöntem ise ilerleyen yıllarda gelirinizin de arttığını düşünürsek artan gelirinizin bir kısmıyla taksitlerinizi yükseltebilirsiniz yani almayı düşündüğünüz evin fiyatını arttırmış olursunuz.

TAKSİT ÖDERKEN SIKINTIYA DÜŞERSEK TAKSİTLERİMİZİ DONDURABİLİR MİYİZ YA DA SİSTEMDEN AYRILABİLİR MİYİZ?

Eğer taksitleri ödemekte zorlanıyorsanız veya bir kaç aylık maddi sıkıntıyla karşılaştıysanız öncelikle taksitlerinizi düşürmeyi öneriyoruz eğer bu yöntem ihtiyacınızı karşılamıyorsa taksitlerinizi dondurmayı öneriyoruz. Taksitlerinizi kaç ay dondurduysanız o kadar teslimatınızı ileri atmış olursunuz. Yaşadığınız maddi sıkıntı uzun süreli ise sistemden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ayrılma durumunda o güne kadar ödediğiniz taksitlerinizi, peşinatınızı ve hesabınızda biriken kira yardımlarını alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Ayrılma işlemi yapan kişi sisteme giriş yaparken ödediği katılım ücreti iade edilmez. Ayrılma işleminde kişiye geri ödeme 3 ay ile 6 ay arasında belirlenecek bir günde yapılır.

TAKSİTLER SABİT Mİ? İLERİDE EKSTRA ÖDEMELER ÇIKAR MI?
Taksitler, evinizi alana kadar kira yardımı aldığınız için sürekli azalır. Evinizi aldıktan sonra ise sizden sonra ev alacak kişilere kira yardımı yaptığınız için bir miktar yükselir ve borç bitimine kadar sabit bir şekilde ödeme yaparsınız, hiçbir şekilde yükselmez. Teslim tarihinizde tapu ve satılamaz masrafı dışında bir ödemeniz olmaz.

NEDEN EVİMİZİ HEMEN ALAMIYORUZ?

Türkiye şartlarında hemen teslim ev almanın yolu kredi kullanmak ya da peşin almaktır. Peşin olarak ev alabilecek kişi sayısı ülkemizde maalesef çok azdır. Kredi kullanıldığında ise faize düşülmekle birlikte evin maliyeti de iki katını geçmektedir. Elbirliği sistemi faizsizdir ve tamamen dayanışmadan ibarettir. Nasıl ki halk arasında yapılan altın günlerinde grubun her üyesi ilk ay alamıyor, sırasını bekliyorsa Elbirliği Sistemi de böyledir.

ELBİRLİĞİ SİSTEMİNDE SADECE ÇEKİLİŞLİ SİSTEM Mİ VAR?

Elbirliğin de 3 farklı sistem vardır; çekilişe katılarak ev almak bunlardan sadece bir tanesidir. Bunun dışında çekilişe girmek istemeyenler için hiç peşinatsız vadenin ortasında evin teslim edildiği teslim tarihinizi kesin olarak bildiğiniz "Vade ortası Sistem" ve peşinatı olan kişilerin evini daha erken alacağı teslim tarihinizi kesin olarak bildiğiniz "Peşinatlı Erken Teslim Sistemi" vardır.

VADE ORTASI SİSTEM KISACA NEDİR?

Vade Ortası Sistemde peşinat veya kira yardımı ödemesi yapmadan alınacak olan konut/ araç değerinin üye tarafından belirlenecek vadeye bölünmesi ile aylık ödemeler hesaplanır. Teslimat ise belirlenen vadenin yarısında yapılır. Örnek;

Konut / Araç Değeri 100.000,00 TL Toplam Yatırılan 7.392,54 TL
Ödenecek Taksit Tutarı 1.492,54 TL Net Peşinat - TL
Taksit Sayısı 67 AY Teslimat Tarihi Ekim 2013
Organizasyon Ücreti 5.900,00 TL Toplam Maliyet 105.900,00 TL

PEŞİNATLI ERKEN TESLİM SİSTEMİ KISACA NEDİR?
Peşinatlı Sistemde ise üye belirlemiş olduğu konut / araç değerinin yine kendisinin belirleyeceği miktarını peşinat olarak öder. Bu sayede hem organizasyon ücreti düşer hem de daha erken teslimat yapılır. Örnek;

Konut / Araç Değeri 100.000,00 TL Toplam Yatırılan 35.130,00 TL
Ödenecek Taksit Tutarı 1.000,00 TL Net Peşinat 30.000,00 TL
Taksit Sayısı 70 AY Teslimat Tarihi Ocak 2013
Organizasyon Ücreti 4.130,00 TL Toplam Maliyet 104.130,00 TL

ELBİRLİĞİ SİSTEMİNİN GÜVENCESİ NEDİR?
Elbirliği sistemi ipotek teminat sistemli çalışmaktadır. İpotek teminat sistemi, evini alan her kişinin evine borcu bitene kadar satılamaz kaydının konmasıdır. Bu yöntemle diğer üyelerin hakkı da korunmuş olur.

Tetkik Eden: Seyfullah KILINÇ
Sistem Temsilcisi
Detay Bilgi İçin: 0533 365 72 23
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • ali devrim

    yani benimanladıgım 120bin tl lik eve girdigimde 120kişiyle noter cekılisi yapip cıkması 120 aya kadar beklememiz olabilir buda 1000tl ödedigimizi varsayarsak 119 kişinin ev parasını ödiyecegim 120 ci kişi yani 120 ci ay ben alacagım enteresan

2 kişi yorum yazdı.