Özlenen Rehber Dergisi

4.Sayı

Âyet Ezberleyelim

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 4. Sayı



“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmı? yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin, en büyük kerem. O insana bilmediği ?eyleri bildirmi?tir.” (Alak 1/1-5)


••••••

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyili?i emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdo?ru kılarlar, zekât1 verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İ?te onlara Allah rahmet edecektir. ?üphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe 5/71)

•
•
•

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. i?te büyük kurtulu? da budur.” (Tevbe 5/71)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

1 kişi yorum yazdı.