Özlenen Rehber Dergisi

69.Sayı

Abdullah Fârukî El-müceddidî'den (k.s.) Tavsiyeler...

Cenâb-ı Fahr-i Âlem (a.s.) buyurmuş ki: “(Âhir zamanda), fitnelerin zuhur edeceği zamanda, (unutulan) sünnetlerimden bir tanesini ihyâ ederse, yaşar ve yayarsa Allah Azîmu’ş-Şân ona yüz şehit sevabı verir.” (Tam metin için bkz. el-Hâtib et-Tibrîzî, Mişkâtu’l-Mesâbih, İman, c. 1, s. 52, h.no 176)

Bütün din kardeşlerime benim tavsiyem; Allah’ın emirlerine sıkı sarılma, hurafelerden, bidatlerden arınarak Rasûlullah Efendimiz’in sünnetlerine yönelme, onun hadislerini okuma, hadislerini ezberleme, hadisleriyle amel etme ve Rasûllullah Efendimiz’in ve sahabelerin hayatını okuma, onlara göre amel etme, yeniden Rasûlullah Efendimiz’in hayatını canlandırma. İşte insanlığımız için kurtuluş ancak böyle olur, başka türlü olması mümkün değildir.

Bütün kardeşlerime selâm ediyorum. Allah’ın rahmeti bereketi sizler ve bizi dinleyenlerin üzerine olsın. Amin. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • rfk

    İnsan rahmetli efendimizin şu sözlerine sıksıkı sarılsa, ona dünyada da ahirette de yeter elhamdülillah. Farukiyye yolunun özünükısacık bir kaç cümleyele bu kadar açık anlatabilmesi de, efendi hazretlerinin icaz sıfatını haiz Kur'an ve sünneetten beslendiğini ortaya koyan bir başka husus değil mi?

1 kişi yorum yazdı.