Özlenen Rehber Dergisi

69.Sayı

Spotlar...

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 69. Sayı
02 - Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) ve Ehl-i Beyt’e Bağlılığı - Muhammed Masum

Cenâb-ı Hakk cennetin dört köşesinin bir köşesini Hz. Fâtıma (r.anhâ), bir köşesini Hz. Ali (r.a.), bir köşesini Hz. Hasan (r.a.) ve bir köşesini de Hz. Hüseyin (r.a.)‘in nurları ile süslemiştir. Duâlarında Ehl-i Beyt’i vesîle yaparsan duâların kabûl olur.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

03 - Hakk Dostu’yla Mebrûr Bir Hacc’ın Ölmez Hâtırâtı - Mehmet YALÇIN

“Ey sâlik! Beytullah’ın dört cihetinden yapılan secdeler Beytullah’ın taşına toprağına değildir. Cenâb-ı Hakk’ın nazar ve rahmeti Beytullah’a olduğundan orada yapılan secdeler Cenâb-ı Hakk’ın zâtınadır.”
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

07 - Tâlibin Seyir Hâllerinde Mekke ve Medine Dönemi - Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

Hak dostunu anlamak, maddeten ve mânen onun gönlüne eziyet olmaktan çıkmaktır. Öyle ki; sen onda, o sen de yok olmasıdır. Sana baktığı zaman seni değil de, kendi gönlündeki seni görmesidir. Bunlar bir sâlikteki, mürşidine karşı yaşadığı fenâ hâllerinin tezahürüdür. Ötesini sen düşün!
Muzaffer Yalçın
İçeriği aşk olan bir kalbin şerhi, ancak aşk ile yapılır...
Muzaffer Yalçın

08 - Selef-i Sâlihîn’in Yolunda Bir Âlim-i Rabbânî - Seyfullah KILINÇ

Ey sâlik! Bilesin ki tasavvuf ilmindeki tarîkat, mârifet ve hakîkat ilimleri, şerîatın kemâline yardımcı âmillerdir. Rasûlullah’a giden yol, bu kapılardan geçer. Tasavvufta bu üç esas yaşanmazsa, o yolun kıymeti yoktur.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

09 - Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) ve Sünnet’e İmtisali - Mustafa ULUM

Tevhîd ehli, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bütün sünnetlerini sever. Çünkü Peygamberimiz’in (s.a.v) her sünneti, tevhîdin bir yansımasıdır.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

10 - Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) ve Hizmet Anlayışı - Mehmet ÖZ

Ey azîz! Rahmân’ın hizmetinde ihlâslı ol ki, sadâkat nûru ile mukarreblerden olasın.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

11 - Fâruk Sultânım!.. - Cafer CEYLAN

Benliğinden vazgeç ki, yokluğa erişesin,
Lafı bilerek konuş, Fârukî’nin dili ol.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

13 - Abdullah Fârukî el-Müceddidî’nin (k.s) Hakkı Öğretme Gayreti Üzerine - Recep Faruk KARABAL

Ey sâdık! Mü’minlerin yemeye, içmeye ve havaya olan ihtiyaçlarından daha fazlası hadîs-i şerîf ve sünnet-i seniyyelere olan ihtiyaçlarıdır.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)

15 - Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s) ile Mısır Hâtırâtı - M. Yavuz YILMAZ

... Ey Sâlik! Allah dostlarının imânı son derece kuvvetlidir. Bu sebeple onların nazarları etkileyicidir. Mesela Ahmed-i Bedevî (k.s.) Rasûlullah’ın zerresinin zerresinin zerresi bile değildi. Ama yine de ona bakan yıkılır, bayılırdı.
Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.