Özlenen Rehber Dergisi

69.Sayı

Hikem-i Fârukiyye'den Seçmeler...

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 69. Sayı
“Ey sâlik! Cenâb-ı Hakk’ın rızası, Âlemlerin Fahri Hazreti Muhammed (s.a.v.)’e itaattir. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) sünnetlerine muhalif davranma ki Hazreti Allah’ın (c.c.) gazabına müstahak olmayasın.”

“Ey mü’min! Cenâb-ı Hakk’ın emirleri dünya ve âhiret saadetinin anahtarıdır. Sakın bu ilâhî emirleri küçümseyip, nefsini üstün görüp aldanmayasın ki dû-cihanda (iki dünyada) şekavet ehli olmayasın.”

“Ey sâlik! Mürşid-i Kâmil’în alâmeti Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) sünnetlerine ittibâdır. Hâl ve hareketleri Hazreti Ahmed’e ittibâ etmeyenler, İslâm dinini parçalayan eşkıyalardır.”

“Ey muhlis! İhlâs nurunu elde etmek için yaptığın ibadetlerinde aşk ve edeple hareket et. Cenâb-ı Hak Hazreti Ahmed’i Kur’ân’da överek; ‘Onun gözü kaymadı’ diye medh etti. Zira seven sevdiğinden başkasına gözünü çevirmez.”

“Ey sâlik! Önüne çıkan ilâhî dergâh’ın kıymetini bil. Eğer bu dergâhların edeplerini yerine getirmezsen, kıymetsiz bir paçavra gibi çöplüğe atılırsın. Unutma ki, Cenâb-ı Hak, seni dünya ve âhirette rezîl eder.”

“Ey sâlik! İbadetlerdeki atalet (tembellik) ilâhî rahmetten ve nimetlerden uzaklaşmana sebep olur. İbadetlerdeki edeb ve aşk ise ilâhî rahmeti ve yakîni kazanmana vesile olur.”
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.