Özlenen Rehber Dergisi

94.Sayı

Sizin İçin Seçtiklerimiz...yeni Bir Yıla Başlarken

Dr. Celal Emanet Özlenen Rehber Dergisi 94. Sayı
Yeni Bir Yıla Başlarken
Bir yılı daha geride bıraktık. 21. yüzyılın onuncu yılının da insanlık açısından diğer yıllara göre daha iyi geçtiğini söylemek pek mümkün değil. Savaş, işgal, çatışma, açlık, haksızlık, kriz… Her yerde... Rutin çatışmaların dışında dünyamız bir de ekonomik krizle karşı karşıya. Amerika’da başlayan, Amerikan kapitalizminin ve sınırsız kazanma arzusunun sebep olduğu finansal kriz bütün dünya ekonomilerini tehdit ediyor. Ortadoğu’da ve Irak’ta kan durmuyor. Afganistan ve Pakistan’da ne olacağını ise kimse kestiremiyor.
Bütün dünya gibi Türkiye de 2011’e umut ve kaygıyla giriyor. Kaygılanmak için de ümitvâr olmak için de sebep çok. Önemli olan Allah’ın bize bahşettiği zaman nimetini nasıl yönettiğimiz. Biz, dünyada yaşanan hadiselere müdahil olma bilincine ve özgüvenine sahip olduğumuz müddetçe her tür sorunun üstesinden gelebiliriz. Ama dünyaya ve nefsî arzularımıza karşı zafiyetlerimiz varsa, ne kendimize ne de başkalarına faydamız dokunacaktır. Zaten toplumsal olarak sorunların pek çoğu da buradan kaynaklanıyor. Herkes birbirine el uzatıp ayağa kaldırmaya çalışırken, biz birbirimize çelme takmaya çalışıyoruz. İslam gibi şerefli bir dinin asırlarca bayraktarlığını yapmış, Osmanlı gibi muhteşem bir medeniyeti inşa etmiş bir milletin nasıl bu hale geldiğini çözmek kolay değil. Amerika’sından Asya’sına pek çok ülke bilerek ya da bilmeyerek Osmanlı modeline dönmeye çalışırken, biz adeta kendi tarihimizden kaçıyoruz. Bunu anlamak için de çok fazla ötelere gidilmesine gerek yok, sadece etrafımıza bakmak yeterli olacaktır.
Yeni bir yılın başlangıcı olması hasebiyle herkes geçen yıla bakarak bazı dersler almaya çalışmaktadır. Aslında Müslüman, hayatındaki gidişatını muhasebe etmek için bir yılın bitip diğerinin başlamasını beklemek zorunda değildir. Önemli olan saatlerin, günlerin, haftaların, ayların ve yılların ötesindeki zaman üstü hakikatle yani Cenâb-ı Hakk’la irtibatımızı muhafaza edebilmek. Bu toprakların insanları bu irtibatı muhafaza ettikleri müddetçe hem maneviyat âleminde yükseldiler, hem de maddi âleme hükmettiler. O irtibatı sağlayan mürşid-i kâmiller, sâlihler, müttaki kullar var olduğu müddetçe hayatın anlamı yerini buldu. İnsanlar başsız kalmadı. Onlar bu dünyadaki kısa ömürlerini heba etmediler. Tersine, hangi amaç için bu dünyaya gönderildiklerini hep hatırladılar.
2011 yılına girerken bizim ekonomik, siyasi, vs. hesaplardan önce böyle bir muhasebeye ihtiyacımız var. Maddi âlem, tabiatı gereği, oluş ve bozuluş âlemidir. Bir günü diğerini tutmaz. Bugün zengin olan yarın fakir olur. Bugün sağlıklı olan yarın hasta olur. Bu, hem bireyler hem de toplumlar için konulmuş bir sünnetullahtır. Şüphesiz mümin kişi bu dünyada hem manen hem de maddeten asil ve yüksek bir hayat yaşamalıdır. Ama zahir âlemin başarısı tek başına bir ölçü olamaz. Maddi âlemin zorluklarını, imtihanlarını, belalarını aşmak için manen ayaklarımızın sağlam durması gerekiyor. O yüzden biz yıllık değerlendirme yaparken, ekonomik göstergelerden, siyasi gelişmelerden, sosyal hadiselerden daha çok gönüllerimizin durumuna ilişkin bir muhasebenin yapılmasının daha isabetli olacağını düşünüyoruz. Bunun için de miladi bir yılın bitip bir yenisinin başlamasını beklemeye gerek yok.
Son söz olarak; Özlenen Rehber dergimizin yanında her üç ayda bir ’aile ve çocuk’ konulu ek bir dergi çıkacaktır. Bu dergide ’Çocuk Gelişimi ve Aile Eğitimi’ne yönelik olarak bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri, çocuklarımızın dini eğitimine yönelik yazılar, ahlaki değerlerin öğretimine ilişkin yazılar ve aile içinde yaşanabilecek sorunlara yönelik yazılar yer alacaktır. Ayrıca çocuklara yönelik etkinliklere ve aile-çocuk etkileşimini güçlendirecek etkinliklere yer verilecektir.
Hiç bir karşılık beklemeksizin dergimizin yayınlanmasında emeği geçen tüm hocalarımızdan ve kardeşlerimizden Rabbim sonsuz razı olsun...
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.