Özlenen Rehber Dergisi

48.Sayı

Fıkıh Köşesi

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 48. Sayı
Soru: Kına gecesi ve kabul günü gibi bayanların kendi aralarında toplandıkları zamanlarda, başlarını veya diğer ziynet yerlerini açmaları ve eğlenmeleri caiz midir? Bir kadın diğer bir kadının neresine bakabilir?

Cevap:
Kadınların birbirlerine karşı örtmeleri gereken ve açmaları caiz olan veya olmayan yerler hakkındaki hükümler şöyledir:

? Bir kadın, diğer bir kadının diz kapağı (diz kapağı da avrettendir) ve göbek arası hariç vücudunun diğer kısımlarına bakabilir. Ancak şehvet ve fitne ihtimali bulunursa bakamaz.

? Gayri müslim bir kadın ise, Müslüman bir kadının el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakamaz. Sâliha bir kadın da, günahkâr bir kadına vücudunun el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakmasına izin vermemelidir. Zira bir Müslüman, dinî hassasiyeti sebebiyle, gördüğü mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınır. Ancak gayri müslim ve günahkâr bir kadında ise, sözünü ettiğimiz dinî hassasiyet olmadığından gördükleri mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınmazlar ve bu da fitneye sebep olur.

? Kadının, başka bir kadının avret yerine bakması haramdır.

? Kadın doktor, tedavi ettiği kadın hastanın avret mahalline (diz kapağı-göbek arası) tedavi için bakabilir. Ebe ve hemşire gibi doğum yaptıran kadınlar da, hamilenin avret mahalline bakabilirler.

? Kadın sünnetçi, sünnet olan kadının avret yerine bakabilir.

? Kına gecesi, kabul günü gibi sosyal veya dinî bir amaçla kadınların kendi aralarında toplandıkları günlerde, kadınların erkekleri, erkeklerin de kadınları göremeyecekleri bir ortamda olmaları şarttır. Kadınlara farz olan; hem yabancı erkeklere görünmemeleri, hem de onlara bakmamalarıdır. Ayrıca kadınlar, seslerini yabancı erkeklerin duymamaları hususunda azami hassasiyet göstermelidirler.
Yukarıda zikrettiğimiz hükümler çerçevesinde kadınların kendi aralarında toplanmalarında ve eğlenmelerinde bir sakınca yoktur.

Yalnız şu husus unutulmamalıdır:

Kadınların kendi aralarında avret olmayan yerlerini, yine kendi aralarında ve hatta yalnız kaldıklarında dahi örtmeleri efdaldir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hanımları olan annelerimiz, hanım Sahâbeler ve sâliha hanımların davranışı böyledir.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için bir misal verecek olursak; erkeklerin avretleri (ister erkek, ister kadın olsun yabancıların yanında açmamaları gereken yerleri) diz ile göbek arasıdır. Bunun haricindeki yerleri açması caiz olmasına rağmen erkeklerin, kendi aralarında, kadınların yanında veya dışarıda bu yerlerini açtıkları hususunda selef-i sâlihten bizlere bir nakil gelmemiştir.

Bu zamanda dahi erkekler, sadece diz ile göbek aralarını kapatıp diğer yerlerini açarak çarşı-pazarda dolaşsalar acaba durum ne olurdu? Burada ’masadır eş-şerîa?dan ’örf? devreye girerek bu durumun hükmünü belirler ve bu halde böyle davranmanın hükmü mekruhtur.

Yararlanılan Kaynaklar:
Reddü’l-Muhtâr, c.15; Mültekâ, c.4; K. Sitte, Ter. ve Şerhi İbrahim Canan, c.4; Fetâvâyı Hindiye, c.12; İhtiyâr, c.4.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • meltem&eda

    gerçkten çok açıklayıcı bir yorum verdiğiniz bilgiler için tesekkür ederiz basarılarınızn devamını dileriiz...

1 kişi yorum yazdı.